De Nieuwsbrief Rolduc-Jaargang 1969

een initiatief van Jo Kunnen.


Op 12 april 2019 bezocht Jo Kunnen op Rolduc de jaarlijkse Augustinuslezing. Tijdens de nazit hoorde hij daar tot zijn schrik, dat zijn oud-compagnie- en klasgenoot Gerard Evers eind 2018 was overleden. Dit bericht had hem helaas niet eerder bereikt. Onderweg naar huis vroeg hij zich af of er in deze wereld van steeds snellere uitwisseling van nieuws toch niet een weg gevonden kan worden om dit soort berichten met elkaar te delen. Hij besloot daarop een zoektocht naar zijn jaargenoten te starten. Concreet stelde hij zijn oud-studiegenoten voor om als contactpersoon te fungeren voor berichten, die deze graag per mail met elkaar willen uitwisselen. Zijn plan is om eens per kwartaal een Nieuwsbrief Rolduc-Jaargang 1969 op te stellen en te verspreiden onder hen, die dat op prijs stellen.


Wie behoort tot de doelgroep Rolduc-Jaargang 1969?
Als basis heeft Jo Kunnen alle leerlingen genomen, die in 1969 eindexamen (Gymnasium, HAVO, HBS) hebben gedaan. In totaal zijn dat 37 personen. Daarnaast is hij ook op zoek gegaan naar die leerlingen, die terug tellend vanaf 1969 minstens drie jaar tot deze jaargroep hebben behoord. Dat zijn 30 personen. Zo telt de Jaargang 1969 in totaal 67 personen.


Kunnen buiten deze jaargenoten ook andere personen op de verzendlijst?
Van meerdere personen heeft Jo de vraag gekregen of ook andere personen aan deze verzendlijst kunnen worden toegevoegd? Bij voorbeeld personen, die een jaar eerder eindexamen hebben gedaan, of personen, die een jaar later Rolduc hebben verlaten. Dat ontmoet geen bezwaar. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Zij moeten zichzelf dan wel even bij Jo (kunnen.j@kpnplanet.nl) melden. Vanaf deze aanmelding ontvangen zij dan rechtstreeks deze nieuwsbrief.
In het kader van de huidige (strengere) privacywetgeving heeft Jo het advies gekregen om mails en nieuwsbrieven via de BCC-knop te verzenden. Mailadressen zijn dus niet voor anderen zichtbaar.


De reeds verschenen nieuwsbrieven zijn hierna opgenomen. De meest recente eerst.

Brief nummer

Briefinhoud

no 21no 20 Lustrum briefno 19


no 18


no 17: voor het lesrooster van 1966-67 zie helemaal achteraan daar is het opgenomen in 4 foto's; als je die foto's op je pc zet dan kun je inzoomen; de twee rijen hierna zijn ook toevoegingen aan nieuwsbrief 17.


Tagage.pdf (1.49MB)
Tagage.pdf (1.49MB)

over Tagage doo  Laur Crouzen


over Grieks en Latijn door Math Dickerno 16


no 15


no 14no 13


no 12


no 11


no 10


no 9


no 8


no 7


no 6


no 5


no 4


no 3


no 2


no 1
Toevoeging bij nieuwsbrief 17 .


Het lesrooster in het schooljaar 66-67; links het hele lesrooster en de overige drie detailfoto's.