UA-105762165-1

 

Laur Crouzen, op Rolduc 1960-1966.


Op het einde van deze pagina treft u een viertal artikelen aan die geschreven zijn door Laur Crouzen.   

Wij zijn Laur zeer erkentelijk voor het schrijven van deze interessante artikelen. Laur is een begenadigd schrijver en bezit een zeer goed geheugen.

Maar eerst  geven we de tekst en enige bijbehorende foto's horende bij de lezing die hij tijden de reünie april 2019 gaf; de lezing droeg de titel

"Alle kennis is herinnering";

toegevoegd is The Art of Memory oftewel de Ars Memoriae van Frances Amelia Yates [1899-1981]


 Laur op de cour van Rolduc
Krishnamurti over memory.


Nu over de andere vier artikelen van Laur.

Het eerste artikel gaat over zijn herinneringen aan het zingen van de Mattheus Passie van Pothast op Rolduc; u vindt dit op deze website ook onder het tabje -Pothast- waar u de Mattheus Passie ook kunt beluisteren.

Een tweede  artikel gaat over zijn herinneringen aan Tagage, de voor Rolduciens bekende docent klassieke talen. Dit artikel met filmbeelden van Tagage treft u  ook aan onder het tabje -Home-.Hierna een compositie van enige filmbeelden beginnend met Tagage en eindigend met Tagage; een goede inleiding op het derde artikel van Laur; ongetwijfeld kon Tagage ook de erbij gevoegde audio volledig begrijpen...Grieks vond ik altijd erg leuk om te doen..maar na 50 jaar is dat toch wat moeilijker....luister maar....je kunt het geluid altijd zachter zetten....of de tekst hierna mee lezen uit de -Loeb Classical Library - uitgave..klik op de foto's om ze groter te maken..

Het derde artikel gaat over de vraag of de Grieken van nu Homerus nog kunnen lezen en begrijpen.

                                                                                                               


Het vierde artikel betoogt terecht dat het alfabet van de oude Grieken een grandioze uitvinding is.

De vier bijdragen van Laur Crouzen

Herinneringen aan de Mattheus Passie van Pothast

Laur.pdf (620.11KB)
Laur.pdf (620.11KB)


Herinneringen aan Tagage, docent klassieke talen op Rolduc; Eerste van een drieluik

Tagage.pdf (1.49MB)
Tagage.pdf (1.49MB)


Hoe houdbaar is Homerus? Tweede van het drieluik.


Het gave geschenk van de oude Grieken. Derde van het drieluik.