Muziek die uitgevoerd is op Rolduc. 


Het lied Lève Rolduc werd vaak gezongen op Rolduc; In de jaarboeken vind je zeer veel referenties. In het jaarboek 1959 schrijven Lenders en Augustus  dat de tekst van het lied stamt van rond 1908. Het Adieu Rolduc gaat volgens Pothast blijkbaar terug tot 1844. De tekst van beide liederen tref je aan in het gedenkboek van Rolduc IV op pagina 223.


Van Laur Crouzen kreeg ik de volgende informatie over de melodie:  De melodie van Lève Rolduc is de muziek van Händels (Georg Friedrich (1685-1759)) beroemdste oratorium Judas Maccabeus (1746) en wel van het welkomstkoor van jongelingen, maagden en oudere joden bij de intocht van de zegevierende Judas Maccabeus (derde acte) na een belangrijke overwinning in de vrijheidsstrijd van de Joden tegen overheersers en woeste buurvolken (het historische verhaal staat in de bijbel: 1 Makkabeeën 3 en 4). Dit indrukwekkende gezang werd na de Messiah Händels populairste muziek. Bij elke opvoering van de Judas draaide en draait de dirigent zich om naar het publiek en mogen alle mensen in de zaal het koor tot drie keer toe meezingen met de koorzangers. De protestanten leenden de muziek van H. voor hun Paashymne Aan U de glorie of A Toi la Gloire voor de Waalse gemeente.Werken op Rolduc uitgevoerd in de negentiende eeuw.

Om inzicht te krijgen welke werken er op Rolduc in de negentiende eeuw gespeeld werden gebruiken we de Annales van Pothast in combinatie met zijn muzikale biografie. We laten de werken van Pothast zelf weg omdat die niet op youtube te vinden zijn; ik wil de werken  kunnen horen vandaar. Voor de muziek uit de twintigste eeuw zijn de jaarboeken uiteraard geschikt. Er wordt niet naar volledigheid gestreefd. Ik vind het interessant om de muziekwereld van het negentiende eeuwse Rolduc te herontdekken. 

Met het verleden moet je wat doen in het heden.


1840 18 augustus: tijdens de prijsuitreiking van de normaalschool werd ten gehore gebracht de ouverture Trancrede van Rossini gearrangeerd voor 5 piano's en viool. Op de normaalschool werd muziekonderwijs gegeven; men werd opgeleid o.a. ook voor organist.


Op dezelfde dag 18 augustus 1840 ,werd door studenten van de normaalschool ook uitgevoerd: -Choeur de la creation de Hayd'n


1843 , 17 augustus prijsuitreiking; Bernard Pothast speelt in de eetzaal tijdens het diner  een vioolsolo gearrangeerd door Joseph Kuffner naar La Fille du regiment. Het zal wel om deze solo gaan achteraan afgedrukt in de pdf.


1850 24 juni Concert in 3 delen Lauda Sion van Mendelsohn.


1851, 26 augustus wordt bij de prijsuitreiking ten gehore gebracht Das Lied vond der Glocke. Gedicht van Friedrich Schiller. Muziek van Andreas RombergMet orkest. Het geheel duurde anderhalf uur. Ook bij de prijsuitreiking 1857 wordt het uitgevoerd.1852, 24 augustus wordt uitgevoerd La Messe du Sacre van Cherubini. Hierbij het mooie offertorium; voor de andere delen zie youtube. Men voert ook het Te Deum uit van Sigismund Neukomm [van hem is veel op Youtube maar niet een uitvoering van het Te Deum, de partituur is bijgevoegd]. Deze uitvoeringen zijn geweest tijdens de mis op die dag. [de mis is ook uitgevoerd 28 augustus 1848 muz.bio.113]


1852, 24 augustus bij de prijsuitreiking, men voert  uit Der Herbst van Haydn.


Der Morgen.pdf (2.45MB)
Der Morgen.pdf (2.45MB)

1854 21 juni; uitgevoerd wordt Der Morgen van Ferdinand Ries; deze componist is een leerling  van Beethoven; een uitvoering van der Morgen vind ik niet maar wel enige andere werken; hier een voorbeeld; zie voor meer Youtube.


1855 21 augustus: men zingt de psalm 102 van Friedrich Ernst Fesca.  De psalm is niet op youtube , wel ander werk.


1856 19 augustus prijsuitreiking; men zingt enkele gedeelten van La Dame Blanche van Francois Boieldieu; welke delen onbekend. Zie de pdf voor de delen. Zie voor meer Youtube.


1859 23 augustus prijsuitreiking; opgevoerd werd Der Dorfbarbier van Johann Baptist Schenk ; de tekst is bewerkt door Everts; Pothast heeft ook meegezongen; in het archief van het derde Rolduc zal wel precies te achterhalen zijn wat de tekst was.


1859 10 november; het is 100 jaar geleden dat Schiller geboren is; de professoren van het Duitse Instituut hebben vrij; Pothast, de gebroeders Slits, Voragen, Knittel en Gibbels komen samen op de met vlaggen versierde kamer van  Voragen; Er is een piano; men zingt het lied "Die Glocke"; poëzie van Friedrich Schiller wordt voorgelezen en men discussieert over de werken. De werken van Schiller liggen op een kussen. Iedereen is in gala habijt.


Zie ook prijsuitreiking 1851.


1861 3 januari [ook 1850 27 augustus, 1860 21 augustus en 1875 10 augustus]: Joseph en Egypte van Mehul. [muzikale biografie blz 125]


1861 20 augustus prijsuitreiking: De opera in twee actes Fidelio van Beethoven wordt opgevoerd. De tekst is gewijzigd door Everts, de decors zijn van Gerard Slits, Genoemd worden de zangers Lionello, Floreshan , Rocco en Marcellino. Het was een huzarenstuk wat in geen enkele kostschool opgevoerd kon worden volgens Pothast.


1862 25 maart dag van de annunciatie; Uitvoering van de mis van Palestrina Papae Marcelli.


1862 19 augustus prijsuitreiking: koor van de tweede acte van Athalia op muziek van J.A.P Schultz. Ik weet niet of het muziekstuk hierna het bedoeld is; er is niet zoveel van Athalia op Youtube van Schulz.


1863 19 augustus prijsuitreiking: enige liederen gezongen uit Robin des bois van Ch. M von Weber.


1864 25 november: feest van Catharina;  eerste uitvoering van Der Erlkonig gecomponeerd door Pothast. De partituur is bekend, maar er is geen opname op youtube.


1868 25 juni bij het directeursfeest van Directeur Everts wordt in de aula het finale koor van Fidelio gezongen. aangepaste tekst door Everts.


1869 mei; op het directeurs feest zingt men het koor "Messias" van Handel;


1869 17 augustus: prijsuitreiking , men voert het oratorium Josua van Handel uit. Zonder sopraan solo.Er doen muzikanten van Aken mee.


zonder datum, uit muzikale biografie bladzijde 129: Haydn Missa "Sunt bona mixta malis" in d; mis no Hob XXII:2.


zonder datum, uit muzikale biografie bladzijde 129: Haydn Missa "Rorate coeli desuper " in G ; mis no Hob XXII:3.


1871 16 augustus: uitvoering groot gedeelte [een kwartier bepaald doro directeur Everts] van Le Desert van Felicien David;


1875  21 februari uitvoering van Le Chalet van Adolphe Adam. gearrangeerd door Pothast; tekst in 1861 gemodificeerd door G. Everts.


1894 7 augustus Te Deum van Mozart


zonder datum conform Muzikale Biografie: Popule van Palestrina


zonder datum conform Muzikale Biografie:

Popule van Victoria


zonder datum conform Muzikale Biografie:

Magnificat van Palestrina


zonder datum conform Muzikale Biografie:

mis van Casciolini


zonder datum conform Muzikale Biografie:

mis van Casali


zonder datum conform Muzikale Biografie:

twee missen van Anton Diabelli


zonder datum conform Muzikale Biografie:

Deutsche Messe a 4 v van Michael Haydn


zonder datum conform Muzikale Biografie:

een mis van Valentino Fioravanti ; niet op youtube wel ander werk.Zoals al geschreven boven; de lijst is verre van volledig; het werk van Pothast zelf werd ook veelvuldig uitgevoerd.


Op deze pagina stond ooit informatie over Maria op Rolduc. Ik laat het gewoon staan.

Als u Rolduc binnenkomt dan passeert u het beeld van Maria bij de poort; als u er op let dan zult u ontdekken dat u Maria heel vaak in een of andere vorm op Rolduc tegenkomt. We zullen er hier een klein aantal laten zien.  Het motto van de website is "Waarheid als onverborgenheid": er is daarvan een aantal aardige voorbeelden te vinden die ook te maken hebben met Maria;  op Rolduc is veel "verborgen" te zien.


Het abdijzegel , ook rechtsboven in de website te vinden.


Bekijk dit zegel eens aandachtig en probeer eens te achterhalen wat er allemaal te zien is. Als u denkt dat er niets meer voor u verborgen is, lees dan eens de volgende toelichting geschreven in de Dietsche Waranda van 1858 door directeur W. Everts.

Het  altaar Sedes Sapientiae

Een erg mooi voorbeeld van verborgenheid  is het altaar vlakbij de zij ingang van de crypte met de Sedes Sapientiae. Hier een foto van het altaar. Let u eens op het geschilderde gordijn achter het altaar. Wat ziet u dan? Een paar jaar geleden is het mij ook pas opgevallen dat er van alles op dat gordijn geschilderd was. Ik heb het toen eens uitgezocht en opgeschreven in bijgaand pdf-je.  Hier is  ook  een website die u  kan helpen.Maria herinneringen van een leerling van Rolduc III

Dat Maria indruk gemaakt heeft op leerlingen is bekend; een leerling heeft dat opgeschreven.Maria schilderingen in de kerk

Voor een reünie van Rolduciens heb ik ooit een presentatie gemaakt met als thema "Maria op Rolduc"; ondere andere ging het over een aantal muur- en plafondschilderingen in de kerk. De tekst van die presentatie kunt u hierna downloaden; ik heb enkel de begeleidende teksten die ik vond in Rolduc in Woord en Beeld (RWB) opnieuw opgeschreven; daar staan er veel meer.  Hierna kunt u ook het gedeelte uit RWB downloaden wat gaat over de kerk; zeer informatief. Kanunnik M. Goebbels heeft  de  schilderingen oorsponkelijk gemaakt. Nog niet zo lang geleden, ik meen in 1985, zijn ze schitterend gerestaureerd. Ik heb het idee dat de teksten van Corten uit RWB [1904] nog steeds van toepassing zijn. Op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zijn foto's te vinden van deze  schilderingen voor de restauratie. Als men in de kerk rondloopt dan ziet men van alles maar het is bijna onmogelijk te zien wat er boven aan het plafond allemaal te zien is. Pierre Snijders, rolducien, heeft foto's gemaakt van een aantal van deze schilderingen; ik maak daar zeer dankbaar gebruik van hierna.  Hierboven is al verteld over het altaar Sedes Sapientiae.  In de tekst wordt ingegaan op: 1] het altaar Sedes Sapientiae; 2] de voorstelling van de Boodschap van de Engel in de concha aan de evangeliezijde;[links vlakbij het altaar] 3] de schildering Sedes Sapientiae in het middengewelf van de kruisbeuk; 4] de schildering Maria zegevierend over alle ketterijen en dwalingen; 5] de schildering Maria, beschermster der jeugd en 6] de Anna-kapel.

teksten.pdf (456.77KB)
teksten.pdf (456.77KB)


025 DE KERK.pdf (39.74MB)
025 DE KERK.pdf (39.74MB)2] Boodschap van de Engel in de concha aan de evangeliezijde


3] Sedes sapientiae in het middengewelf van de kruisbeuk


4] Maria zegevierend over alle ketterijen en dwalingen;


5] Maria, beschermster der jeugdIn de crypte komt u haar ook  tegen. Achter haar in glas-in-lood: het -spinwonder- beneden en -annunciatie- boven.