UA-105762165-1

 

Wie of wat is God, startend bij Pascal.

Dit thema zal toch zeker ook voor gelovigen belangrijk zijn; iedereen mag zijn eigen visie natuurlijk behouden. Op het einde van de pagina over de bijzondere directeur Antonius Jansen van Rolduc III.


Directeur Antonius Jansen op Rolduc 1843-1868

geb. 17-9-1817 te Weert. Gestorven 11-4-1868 te Haelen.

 

"Weest toch leerzaam en houdt van orde en tucht want anders doet ge mij groot leed"

 

Directeur Jansen vind ik wat karakter betreft een zeer bijzonder directeur; hij is de tegenpool van directeur van der Mühlen. Jansen is van het type Stassen, de laatste zoals velen van ons gekend hebben met een beminnelijk en  vaderlijk karakter: het warme vuur op het toch koude Rolduc. Hoe Jansen omgaat met het notensysteem is erg mooi, hierna kunt u erover lezen. Het komt uit een geheime brief.

Emile Coenders geeft de volgende impressie van directeur Jansen:

Ja, het hart van dezen heiligen man was het hart van een vader geweest voor ons, voor de honderden en duizenden die aan zijne zorgen waren toevertrouwd geweest; maar van een vader die niets wist van de dingen der wereld buiten Rolduc. Rolduc was zijn wereld, was zijn één en alles, en te midden der kinderen om hem heen, die hij bewaakte dag en nacht met liefdevolle zorg, was hij zelf een kind gebleven.”.  

Een notitie over directeur Jansen die het beeld bevestigt dat Emile hierboven van hem geeft[1], is te vinden in een brief die geheim moet blijven van pastoor J. Hennus aan Mgr. H. Everts bij gelegenheid van een inventarisatie van oude gebruiken onder oud leerlingen die rond 1930 is uitgevoerd[2]

 “ Vooreerst dan ik moet bekennen dat Dir. Jansen een vroom priester was, hij las de H. Mis met den meesten eerbied, het was alsof wilde hij daardoor aan die toekomstige priesters een voorbeeld geven hoe zij later ook moesten doen…Zijn eerbied voor het Allerheiligste was groot…als hij een congé afkondigde in de eetzaal dan zei hij: ”dezen namiddag moogt ge rooken behalve de sixièmes en ik. Ik rook niet omdat ik mijn tong waarop ik dagelijks onzen lieven Heer ontvang, zoo rein mogelijk beware”..directeur Jansen was een vader voor de leerlingen. Hij noemde ze steeds –mes chers enfant- en als vrijdags de zwarte lijst werd afgelezen, dan kon hij de schuldigen zoo roerend vermanen en riep hij dikwijls uit Weest toch leerzaam en houdt van orde en tucht want anders doet ge mij groot leed, ah, ik begrijp dat mijn voorganger (Mgr Peeters) aan een hartziekte gestorven is, maak toch niet dat ik hetzelfde lot moet ondergaan, dit was een voorzegging ..5 jaar later was hij niet meer…”.

[1] Herinnering, p.152, over dir. Jansen.

[2] Rijksarchief Limburg 17.23, Onderwijsinstellingen van het derde Rolduc, inv.nr.1502