UA-105762165-1

  

Onlangs las ik het boek "Engelen van deze tijd" van Twan Geurts. Deze heeft  een ontmoeting met de Leuvense theoloog Yves de Maeseneer en deze zegt dat de twee polen,  vrijheid en geborgenheid   zich verenigen in de engelen en dat is precies waar wij mensen naar op zoek zijn.  Wellicht voeg je er nog aan toe vertrouwen. Toen ik dat las werd mij  duidelijk waarmee ik op Rolduc problemen heb gehad; gelukkig ben ik daarin niet alleen. De vrijheid zal geen verdere uitleg behoeven. Als je als kind naar het internaat Rolduc komt dan is die geborgenheid uiterst belangrijk; als je daarin teleurgesteld wordt heeft dat allerlei vervelende gevolgen. Die teleurstelling heeft ook te maken met je verwachtingspatroon. Hoe de zusters [moeder] en priesters [vader] ook hun best doen om je een 'familiegevoel' te geven, er is een bovengrens aan dit pogen; men kan je moeder en je vader nooit vervangen, een bloedband is veel sterker.  Nietzsche [1844-1900], wiens zijn vader overleed toen hij vier jaar oud was en die op zoek was naar een vaderfiguur, schrijft iets soortgelijks over zijn ervaringen op de eliteschool te Pforta. Dit internaat kent een hele historie die veel verder teruggaat dan Rolduc; op dit moment is het een internaat voor hoogbegaafden.  Rolduc was dat zeker niet maar het werkt verhelderend om Rolduc en Pforta te contrasteren. Probeer het  zelf maar.

 spiritualiteit : Als je beneden op de foto van Johan van Weede klikt dan krijg je in pdf het bijzondere verhaal uit het Rolducse jaarboek over hem, hij was bijzonder en zeer religieus; de foto over het séminaire Rolduc is uit het boekje L'Éleve chrétien  dat vroeger elke jongen kreeg op Rolduc. Om bij engelen te blijven, twee van mijn fantastische kleinkinderen worden geflankeerd door twee engelbewaarders.

 
Het andere internaat waarmee ik ooit Rolduc ooit vergeleek in relatie tot spiritualiteit is een seminarie waar Friedrich Schleiermacher [1768-1834] op gezeten heeft, het Herrnhuter seminarie te Barby.  De Herrnhuter broederschap heeft een interessante geschiedenis; er aan gerelateerd is de welbekende Comenius. In Zeist is de broederschap  ook gevestigd en daar kan men de bekende Herrnhuter Stern bekomen.


Waarom het vergelijken: hoe zat het met de   spiritualiteit  op Rolduc en in het bijzonder, hoe werd je begeleid als je echt priester wilde worden? Denk eens aan een jongen zoals Johan van Weede. In een brochure voor de studenten van Groot Rolduc staat wat in de linkerfoto te zien is. Jos Stassen die al heel vroeg wist dat hij priester wilde worden, zegt in een radio interview dat zijn vader in Amby bij een priester die op Rolduc lesgaf te rade ging waar zijn zoon naartoe te sturen; deze adviseerde om hem naar het College te Sittard te sturen omdat dat gezien zijn belangstelling voor het priesterschap beter was. 

Op Rolduc was meer waardering was voor klassieke talen en letterkunde  dan voor de exacte wetenschappen. Er waren ook veel minder beta-studenten dan alpha-studenten; om dit te compenseren hierbij enige aandacht voor wiskunde. Ook aandacht voor Herrnhut en Schleiermacher die naast zijn betekenis voor de religie ook een rol speelt in de hermeneutiek. We bekijken ook nog enige natuurkundige en wiskundige prestaties van Pascal. Nog toegevoegd enige filmpjes over Comenius.  We beginnen  met het toch mooiste vakgebied dat er bestaat : wiskunde.

Het  boek Jongens op Kostschool van Jos Perry is best nuttig om eens door te nemen; het vergelijkt verschillende katholiek kostscholen in Nederland; Rolduc komt er ook in voor.

In het besluit staan enige mooie zinnen zoals  " Zo'n kostschool is geen last die je de rest van je leven meedraagt. Je laat weg wat je niet meer wilt hebben en je houdt de dingen die je goed vindt" [die verzameling zal toch zeker niet leeg zijn] en "Speculeren over de invloed die het internaatsleven op je ontwikkeling heeft uitgeoefend, is per definitie niet alleen persoonlijk, maar ook hachelijk. Je weet niet hoe je zou zijn geworden als je die jaren gewoon thuis had doorgebracht"...en nog veel meer interessante zaken ter overdenking...voor meer zie het tabje ..Kritisch...