Kerstviering op Rolduc.


Schaepkens litho

Aan de kerstvieringen die  gehouden werden tot aan de eerste wereldoorlog, bestaan mooie herinneringen (zie RJB 1954 pag 82). Het kenmerkende was dat deze kerstvieringen plaatsvonden in de crypte. Als we aannemen dat er zo'n 400 leerlingen waren dan moet dat een hele drukte zijn geweest. De crypte is herhaaldelijk verbouwd en gerestaureerd. De ingang aan de westkant die er nu is tussen de twee trappen naar het koor is er niet altijd geweest, die is er sinds 1873. De sarcofaag van Ailbertus is pas geplaatst in 1897. Voor verdere details zie het gedenkboek 1843-1943 [blz 102/103],  Rolduc in Woord en Beeld of het RJB 1927.  Hierna het oorspronkelijke plan  voor de crypte van Cuypers zoals vermeld in de Dietsche Warande van 1855 en een feitelijke schets van Schaepkens rond 1851. Op het grondplan was a-b en c-d een muur; men kan die muren op de tekening van Schaepkens niet zien; de crypte was dus ooit smaller dan nu. We verzamelen hierna enkele herinneringen van de kerstviering.

De kerstviering geschetst door Emile Coenders; hij zat op Rolduc van 1864-1868. Zie bij diversen het hele boekje van Coenders. De schets van Schaepkens van de crypte komt overeen met de crypte in de tijd van Emile.


De kerstviering geschetst door Felix Rutten; hij zat op Rolduc van 1900-1903. Uit het boek Rolduc Schetsen en Herinneringen. De crypte in de tijd van Felix komt overeen met zoals de crypte nu uitziet; uiteraard waren de schilderingen niet gerestaureerd. De sarcofaag en de trap naar het westen was er al.

ruttenf.pdf (345.81KB)
ruttenf.pdf (345.81KB)


Over de crypte uit RJB 1923; uit RWB en de Dietsche Waranda 1855.

crypte.pdf (1.69MB)
crypte.pdf (1.69MB)
CRYPTErwb.pdf (8.57MB)
CRYPTErwb.pdf (8.57MB)


Het kerkelijk leven te Rolduc door van Rooy. Ook in de twintigste eeuw waren nog veel van deze gebruiken aan de orde. Adriaan van Rooy was op Rolduc van 1894-1898.

rooy.pdf (566.0KB)
rooy.pdf (566.0KB)


Een herinnering van iemand die zowel de toestand meegemaakt heeft van een viering in de crypte en de toestand dat dit niet meer gebeurde; Ook herinnert hij zich hoe Corten zijn rol vervulde bij de kerstviering in de crypte.

traditie.pdf (1.28MB)
traditie.pdf (1.28MB)


Lodewijk van Deyssel heeft kerstmis in zijn boek -de kleine republiek- ook beschreven. Zie hier een artikel over dat boek. U treft de beschrijving van kerstmis op blz 52 aan. Lodewijk was op Rolduc van 1875-1878. De crypte komt nog steeds overeen met de schets van Schaepkens, alleen is er extra de trap tussen de twee trappen naar het koor.


Venez divin Messie zoals bij Felix Rutten

hier

nogmaals

hier

Gloria in excelcis Deo zoals bij Emile Coenders

hier

Adeste Fideles zoals bij Felix Rutten

hier  

Rolduc rond 1920 in RJB 1965 , een keerpunt.


Elk jaar is er in december een mooi kerstgebeuren op Rolduc , zei de website hiernaast.

hierHierna het -Venez divin Messie- uit het Rolducse zangboek uit 1856 gemaakt door Pothast en versierd door Gerard Slits.