UA-105762165-1

 

Deze pagina gaat over twee Rolduciens; er zijn er uiteraard duizenden. 

Joseph Van en Paul Mutsaerts
Joseph Van

op Rolduc van 1906 - 1910


Joseph Van werd geboren in Bangkok op 9 januari 1891. In het jubileumboek van Rolduc III staat hij als volgt vermeld: Van Joseph (Phra Riem Virajaphaki), Bangkok (Siam), 1906- 1910.We vinden hem ook terug in het jaarboek:

16 October 1935. Onverwacht het bezoek van een door ons dood gewaanden oud-leerling uit Siam (1906--1909); hij droeg toen de naam Jos Van; thans heet hij Phra Riem Virajaphaki; hij heeft een schitterende carrière gemaakt, is Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de sa Majesté le Roi de Siam te Parijs en als zoo danig ook aangeschreven  in ons land. Hij heeft ook groote verdiensten voor de Katholieke Kerk, daar hij de samensteller is van een nieuwe Siameesche grondwet, waarin aan de Katholieken vrijheid van Godsdienst werd verzekerd.

Als je bovenstaande leest dan ligt de nadruk op zijn carrière en verdiensten voor de Katholieken.  Maar de vraag is natuurlijk wie is deze Joseph. Joseph is met zijn zusje Josephine, halfwees; zij verliezen hun moeder al vroeg. Zijn vader heet Ambrosius. Joseph krijgt een voogd, Ir. Karel Huenges uit Maastricht, de grootvader van Boudewijn Huenges Wajer, de auteur van de bijgevoegde biografie van Joseph. Karel Huenges heeft op Rolduc gezeten 1883-1885.


[Joseph, zijn zusje en zijn vader Ambrosius]


Volgens Karel Huenges [foto hiernaast] was: “Rolduc de ideale inrichting met hare afzondering van het woelige buitenleven dat een beletsel is om in de zucht naar genoegens, de jeugd eigen, de wieken al te breed uit te slaan hetgeen voor een blanke nog er door kan maar voor eenen oostersche natuur zeer verderfelijk schijnt te zijn. Mij is althans verzekerd dat de vele oostersche jongelui die ter opleiding in Europa gezonden worden, de meesten om die reden mislukken”. En zo is Joseph op Rolduc gekomen. Zijn zusje is op een kostschool gedaan dichtbij Londen.


De biografie lezend van Joseph kan ik er niet omheen om behalve de carrière van de oudere Joseph me meer te interesseren voor de jongen op Rolduc die geen moeder meer heeft en op dit internaat geplaatst wordt waar hij zeker geen moeder zal vinden; bij de moeder van zijn voogd Karel vindt hij die liefde of iets wat er op lijkt. Dat blijkt duidelijk uit de kaarten die hij vanuit Rolduc naar haar stuurt. Ik denk dat die moeder best wel wist wat het is om op Rolduc te zijn omdat haar zoon daar ook geweest was. Zij ontfermt zich over hem.  Tijdens de vakanties verblijft Joseph bij haar.

Mathilde Huenges rond 1910; de moeder van Karel in Venlo


De directeur waarmee Joseph hoofdzakelijk te maken had is Reinier Corten, foto hiernaast; Deze is plotseling overleden in Maastricht op het station op 25 augustus 1909. Vanaf september 1909 heeft Joseph te maken met de directeur Laurentius Schrijnen. Joseph was door zijn vader Ambrosio voorbestemd om te Delft ingenieur te worden maar blijkt minder aanleg voor natuur- en wiskunde te hebben dan nodig; In 1910 , een dag voor de examens, laat Ambrosio Joseph van Rolduc halen en deze gaat in Parijs studeren.
Joseph in Parijs 1912


Kaarten verstuurd van RolducDe voorkant van deze kaart is zeer bekend; maar Joseph schrijft hier aan Mathilde dat die opstelling opzettelijk gemaakt is vanwege de foto.Heerlijke chocolade van Mathilde. Hij wordt verwend door haar. De mijnheer die genoemd wordt is zijn voogd Karel. De meid werkt bij Mathilde.Sinaasappelen en worsten van Mathilde. Emilia van der Grinten is [volgens Boudewijn Huenges Wajer]  de dochter van Lodewijk van der Grinten en Elisabeth Muijsers; zij is dan 38 jaar en bezoekt waarschijnlijk ook haar neefje Louis van der Grinten [1903-1909]; Joseph is duidelijk blij met haar komst.Dit is niet een brief aan Mathilde van Joseph maar van kleinzoon Karel Bloemen; op Rolduc van 1912-1915. Interessant is dat deze schrijft over de vermiste professor Nagant. Op zondag namiddag 26 september 1914 komt Nagant  terug. Ú vindt het verhaal terug in het jaarboek 1925 op pagina 68.op 3 september 1910 stuurt Joseph vanuit Venlo deze kaart naar zijn vriend Ernest Penners; op Rolduc 1904-1911 uit Heerlen. Georges Russel  is een vriend van hem en een briljant student; op Rolduc 1906-1910 uit Venlo .


De biografie van Joseph Van

De mooie biografie van Joseph Van opgesteld door Boudewijn Huenges Wajer


Over de zeden en verhalen in het vroegere Siam door Joseph Van


Paul Mutsaerts

op Rolduc van 1933 - 1939

 


Dit houten gedenkbord  hangt tussen de twee grote studiezalen als men richting de grote cour loopt links aan de muur. Ik denk dat bijna niemand weet waarom dat er hangt.  Paul Mutsaerts , hij was al overleden toen men het bord plaatste, was mede een drijvende kracht achter de vriendschap van deze personen.  Over hem is van alles te vertellen. In oktober 1980 is er op 10 en 11 oktober een reünie geweest waar tussen de circa 180 deelnemers 3 klasgenoten van de HBS-A 1939 aanwezig waren. Er is toen het idee geboren om over te gaan op een jaarlijkse  klasse reünie.  Initiatiefnemers waren: Piet Willemsen, Paul Mutsaerts, Theo Adriaansens, Tom Verdijk, Pierre Cremers, Andre van Hapert, Paul Sorbi en Lasso Bubenik. De heren zijn toen jaarlijks bij elkaar gekomen bij elkaar of  andere gelegenheden: o.a. in Wenen [bij Mannus Nijdam], Wageningen en Maastricht [Fort Sint Pieter en l'Empereur]. De laatste jaarlijkse bijeenkomst lijkt te zijn geweest op 24 september 1998.

Over Paul Mutsaerts:  Hij is geboren op 4 april 1921 te Tilburg; hij trouwde en kreeg zes kinderen waaronder twee dochters. Na het behalen van HBS-A te Rolduc in 1939 volgde hij de Textielschool in Tilburg en volgde hij diverse management cursussen.  Van 1941-1944 volgde hij een praktijk opleiding tot confectiefabrikant in Arnhem; van 1944 - 1977 was hij directeur / eigenaar van het B.V. Confectiebedrijf P. Mutsaerts & Co te Arnhem; van 1977-1986 deed hij allerlei projecten als Management Consultant. Zijn hobby's waren: toneelspelen, fotograferen, zeilen, lezen en het 'mooie' aanschouwen. Vanaf 1980 kwamen zij met een aantal personen jaarlijks bij elkaar; ofwel bij iemand thuis of in een bijzondere gelegenheid; ook de echtgenotes gingen mee; in Wenen zijn ze ook geweest.  Naast het nostalgisch terugkijken naar Rolduc waren er ook zeer bijzondere gesprekken en eigenlijk is dat de reden waarom ik dat houten bord onder de aandacht wil brengen. De latere vriendschap vond zijn oorsprong op Rolduc in 1939 en een aantal jaren ervoor.


Bijzonder zijn twee bewaarde brieven: een van Laszlo Bubenik en een van Paul Mutsaerts. Zij waren al op leeftijd en ze hadden veel levenservaring opgedaan; Laszlo  had een zoon en dochter verloren, over het verlies van de zoon is in de brief sprake. Paul was failliet gegaan en dat vindt u ook in de brief terug. U kunt natuurlijk ook het werk van Cicero lezen over de Vriendschap en de Ouderdom; het werk over de vriendschap werd overigens op Rolduc in de laagste klassen in het Latijn gelezen.


Ik denk  dat de twee brieven die ik u hierbij doe evenveel wijsheid bevatten en het overdenken zeker waard zijn.


brief van Laszlo Bubenik

laslo.pdf (188.78KB)
laslo.pdf (188.78KB)


brief van Paul Mutsaerts

mutsaerts.pdf (250.65KB)
mutsaerts.pdf (250.65KB)
De vriendschap is ontstaan zeker al bij het afstuderen; ieder van hen had een foto van de eindexamenklas met daarop ieders handtekening.  De foto staat ook in het jaarboek 1939; de namen vindt u in het pdf-je hierbij. rechtsboven tweede van rechts is Paul.

hier nog enige foto's van Paul toen hij op Rolduc zat en ook tijdens de jaarlijkse klasse reünies.

Paul Mutsaerts Rolducfoto reünie 11 juni 1997

foto reünie 13 juni 1995

I Hbs 1933; Paul boven tweede van rechts.


Paul in vierde rij;een foto uit schooljaar 1933-1934
Op 31 januari 1938 bereikt Rolduc het bericht dat er een Oranje telg is geboren;  er wordt een boom gepland; te ere van prinsesje Beatrix.   Onlangs [juli 2018]  was ik op Rolduc en er staat bij die plek een zeer grote boom die gepland zou zijn in 1901 voor Juliana; koning Willem Alexander heeft daar een standbeeld [hardstenen paal]  onthuld; ik hoop dat het niet de boom is van zijn moeder.  Moet ik nog eens nagaan; er zijn ongetwijfeld veel foto's waarop de bomen te zien zijn in velerlei stadia. 

Hierna een mooie foto met de weg naar Rolduc zoals velen hem nog kennen; het is een zondagswandeling met de hoofdleraar Metzemakers.  Hij staat ook op de eindexamenfoto. Paul neemt de foto. Paul maakte heel veel foto's in een  heel groot album die de periode 1933-1939 dekken.

 

 

 Helemaal links  een bijzondere foto van het chambrette van Charles Gonzalez ; het bijzondere is de foto's van vrouwen aan de wand; ik had destijds [62-65] foto's van Brigitte Bardot aan de wand, maar dat werd me niet in dank afgenomen.