de Cinematograaf of eerste filmvoorstelling in 1897 op Rolduc

Op  zondag 21 november 1897 is er op Rolduc een "Seance" van een cinematograaf; dus eigenlijk is dat de eerste filmvoorstelling op Rolduc. Hierna hoe Pothast dat vermeldt; we proberen nog te achterhalen wie de personen zijn die hij noemt; het zal heus wel een bekend stel geweest zijn. Ook is toegevoegd een krantenknipsel uit die tijd waarin vermeld wat zo'n seance inhoudt.


Blaise Pascal 1623 - 1662De Rolducse leraar J.Lenders heeft een vertaling gemaakt van een werk van Pascal in de Prisma reeks met als titel Gedachten [oftewel  Les Pensées]. In het jaarboek 1962 schrijft Lenders een interessant artikel over Pascal; hij positioneert Pascal als verdediger van het christendom.  Nietzsche echter ziet het genie Pascal meer als slachtoffer van datzelfde christendom; uit de de antichrist van Nietzsche: Het deerniswekkendste voorbeeld : de verdorvenheid  van Pascal, die geloofde dat zijn verstand verdorven was door de erfzonde, terwijl het alleen maar verdorven was doordat hij christen was!


Het is interessant om Blaise Pascal wat voor het voetlicht te brengen. Men kan  hem beschouwen vanuit  twee perspectieven: Pascal als religieus denker zoals de titel van een boekje over hem onder redactie van  Rudi te Velde  of  wat mij meer interesseert zoals Hans Loeffel hem beschrijft als wiskundige en natuurkundige in de Vita Mathematica Band 2.  U treft hierna aan een prima Duitse inleiding op Pascal; een lange geromantiseerde film over het leven van Pascal; een college over de geschiedenis van de wiskunde, in het bijzonder over de Projectieve wiskunde, vanaf minuut 6 begint het over de stelling van Pascal. Ook een experiment met druk in water. Op youtube zijn er veel meer, ook over Pascal en hydraulica.


Het Essay pour les Coniques van Pascal.

traite.pdf (1.28MB)
traite.pdf (1.28MB)


Pascal en Projectieve Meetkunde.

projmtknde.pdf (3.96MB)
projmtknde.pdf (3.96MB)


Een leuke powerpoint over Pascal met mooie plaatjes.

pascal.pdf (3.17MB)
pascal.pdf (3.17MB)Mijn favoriete wiskundige 


Evariste Galois.


1811 - 1832

Hierna nog over twee Rolduciens uit de negentiende eeuw; een onderwerp wat ik eerder hier had geplaatst. Ik laat het maar staan. Als je interesse in Vondel hebt dan kan dat bijvoorbeeld via Jan Sterck. Zijn boeken zijn antiquarisch nog te krijgen.  Maar er zullen wellicht recentere boeken zijn.

De broers Jan en Bernardus Sterck.

Jan en Bernardus waren op Rolduc respectievelijk in de periode 1870-1877 en 1867-1873. Jan F.M. is een expert op het gebied van Vondel.  Jan is geboren in 1859 en zijn vader is voor zijn geboorte overleden. De familie Sterck is rijk geworden van de handel in thee en koffie in Amsterdam. Zijn moeder is de weduwe  Elisabeth M.T. de Voijs, een juweliersdochter.

Toen directeur W. Everts van Rolduc zijn 25-jarig priesterfeest vierde op 20 september 1876 bood zij hem samen met o.a. J.A.Alberdingk Thijm en Dr P.H.J. Cuypers een kostbaar kazuifel aan mede als dank voor wat Everts voor hun kinderen deed en gedaan had. Wellicht is het kazuifel nog op Rolduc aanwezig.  Welnu, onlangs is op internet een tekening aangeboden van de hand van Gerard Slits met een tekst door Willem Everts uitgekozen. Het blijkt na wat onderzoek dat deze tekening bestemd was voor het album van Elisabeth, de zus van de broers Sterck. Elisabeth Maria Adriana Sterck werd geboren op 10 juli 1853 en stierf 8 oktober 1919 te Amsterdam. 

Ik wil je de mooie tekening van Gerard Slits niet onthouden. Je kunt ze het beste downloaden en dan vergroten. Er is ook een familiefoto van de familie Sterck uit 1871 [schatting] uit een foto-album van Directeur W. Everts; het fotoalbum bevindt zich in het archief Rolduc.  Over Gerard Slits, een goede vriend van Bernard Pothast,  vind  je meer onder het kopje diversen. Over Jan F.M. Sterck, de Vondel-expert is veel te vinden op internet; ook zijn er nog veel boeken van hem antiquarisch te krijgen. Kortom, Jan is zeker een interessant figuur;  zoals er zo veel leerlingen van Rolduc zijn geweest en nog steeds zijn. 

De weduwe Elisabeth M.T. de Sterck-de Voys [geb circa 1830], met haar drie zonen en dochter Elisabeth M.A.[geb.1853]  aan de piano. Van links naar rechts Jan F.M. [geb. 1859] , Bernardus J.A [geb.1855] en Adriaan [geb. 1852].

Het door Gerard Slits in februari 1877 gemaakte albumblad voor Elise Sterck met een tekst uitgezocht door directeur Willem Everts. De initialen GS van Gerard Slits zijn in rood links beneden te vinden.

 

 

Hier over Jan Sterck in de Rolducse jaarboeken; een artikel is in 1941 geschreven door Joseph Cuypers. [zie voor Joseph Cuypers onder het tabje -Cuypers-]

JFM Sterck.pdf (2.34MB)
JFM Sterck.pdf (2.34MB)
Nogmaals Elisabeth uit het fotoalbum van directeur Everts.