De geboorte van de Nieuwsbrief Rolduc-Jaargang 1969.

 Op 12 april 2019 bezocht Jo Kunnen op Rolduc de jaarlijkse Augustinuslezing. Tijdens de nazit hoorde hij daar tot zijn schrik, dat zijn voormalig compagnie- en klasgenoot Gerard Evers eind 2018 was overleden. Dit bericht had hem helaas niet eerder bereikt. Onderweg naar huis vroeg hij zich af of er in deze wereld van steeds snellere uitwisseling van nieuws toch niet een weg gevonden kan worden om dit soort berichten met elkaar te delen. Hij besloot daarop een zoektocht naar zijn jaargenoten te starten. Concreet stelde hij zijn oud-studiegenoten voor om als contactpersoon te fungeren voor berichten, die deze graag per mail met elkaar willen uitwisselen. Zijn plan is om eens per kwartaal een Nieuwsbrief Rolduc-Jaargang 1969 op te stellen en te verspreiden onder hen, die dat op prijs stellen.  

 

Wie behoort tot de doelgroep Rolduc-Jaargang 1969?

Als basis heeft Jo Kunnen alle leerlingen genomen, die in 1969 eindexamen (Gymnasium, HAVO, HBS) hebben gedaan. In totaal zijn dat 37 personen. Daarnaast is hij ook op zoek gegaan naar die leerlingen, die terugtellend vanaf 1969 minstens drie jaar tot deze jaargroep hebben behoord. Dat zijn 30 personen. Zo telt de Jaargang 1969 in totaal 67 personen.

 

Een zoektocht naar 67 personen.

Binnen één maand heeft Jo 59 personen kunnen traceren. Acht personen zijn tot nu toe onvindbaar. Het toeval wil, dat in 1994, toen Lei Bodelier, Jo Kunnen en ondergetekende een reünie voor deze jaargroep organiseerden, deze acht personen ook al niet konden worden opgespoord. Twaalf personen bleken inmiddels al overleden te zijn. Op vier reacties na waren alle andere reacties tot nu toe uitermate positief. Blijkbaar zijn we allemaal in een levensfase beland, waarin we ons steeds vaker afvragen, hoe zou het die en die na Rolduc vergaan zijn?

Deze nieuwsbrief gaat daar hopelijk een antwoord op geven. De bedoeling van Jo is namelijk om in de komende nieuwsbrieven levensverhalen van studiegenoten op te nemen. Het eerste nummer is in zijn geheel gewijd aan de 12 overleden jaargenoten.

 

Kunnen buiten deze jaargenoten ook andere personen op de verzendlijst?

Van meerdere personen heeft Jo de vraag gekregen of ook andere personen aan deze verzendlijst kunnen worden toegevoegd? Bij voorbeeld personen, die een jaar eerder eindexamen hebben gedaan, of personen, die een jaar later Rolduc hebben verlaten. Dat ontmoet geen bezwaar. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Zij moeten zichzelf dan wel even bij Jo melden via (kunnen.j@kpnplanet.nl). Vanaf deze aanmelding ontvangen zij dan rechtstreeks deze nieuwsbrief.

In het kader van de huidige (strengere) privacywetgeving heeft Jo het advies gekregen om mails en nieuwsbrieven via de BCC-knop te verzenden. Mailadressen zijn dus niet voor anderen zichtbaar.

Nieuwsbrieven Rolduc-Jaargang 1969 

Op 10 mei 2019 is de eerste Nieuwsbrief naar alle jaargenoten, die op de verzendlijst staan,  verzonden. Ook ondergetekende heeft deze prachtige nieuwsbrief ontvangen. Jo Kunnen verbleef van 1962 tot en met 1969 op Rolduc. Ondergetekende van 1962 tot en met 1965.  

Recent heb ik met Jo overleg gehad over het plaatsen van alle nieuwsbrieven op deze site.  Bij Jo ontmoet dat geen bezwaar. Integendeel! Hij juicht het ook toe, indien informatie over deze periode van Rolduc zo breed mogelijk toegankelijk is. Indien je nieuws hebt dat in dit kader relevant is laat het dan aan Jo weten via (kunnen.j@kpnplanet.nl).

 

Nieuwsbrieven Rolduc-Jaargang 1969


Bijdragen over en van


De overledenen; Wim Arts, Henk Brauer, Gerard Everts, Harry Flecken, Peet Heeringa, Sjaak van Kempen, Will Ogrinc, Jacques Peusens, Fons Sauren, Hub Tummers, Wim Vervoort en Nand Willems.


Frits Roumen, Piet van Rens, Jack Schuffelers, Pieter Stassen en Hub Franssen


Piet Gielen, Math Dicker, Chrit van Enckevort en Jo Kunnen.


Laurens Haanen (overleden) , André Roumen, Wil Schmitz, Alex Laenen en Frits van Eijk. Ook een schone bijdrage van Chrit van Enckevort over een wanhoopsdaad van een afgewezen meisje.


Jo Kunnen : Leidt de corona-crisis tot een historisch keerpunt? en Waar was jij, toen John F. Kennedy werd vermoord?;  Ton Cremers, Piet Peeters en Lei Bodelier; Overlijden Piet Janssen. Penders 100 jaar [zie foto's hierna; Wijnen was ook ooit oudste].
In Memoriam van Harry van Gerwen;   vijf levensverhalen: Harry Huits, Pierre Urlings, John Reijnders, Sef Huijbers en Theo Teeuwen; een avontuurlijk bezoek van enkele jaargenoten aan de wijnkelder van Rolduc, en  twee verhalen van weggestuurde oud-Rolduciens.      

De toespraak en rondleiding verzorgd door Jos Stassen bij de klassenreünie van voornoemde groep gehouden op 8 en 9 april 1994. De bijdragen van Harrie van Gerwen en Twan Geurts zijn bijgevoegd.Een zeer interessant radio-interview met Stassen op 18 februari 1994:


DS300383.mp3 (89.91MB)
DS300383.mp3 (89.91MB)


figuurzagen.pdf (210.71KB)
figuurzagen.pdf (210.71KB)

Let op de zaagplankjes; blijkbaar was figuurzagen een recreatieve bezigheid op Klein Rolduc; dit is een foto uit een zeer zeldzame collectie foto's van groot formaat. In de Kleine Republiek komt ook een passage voor over figuurzagen op pagina 100 beneden; zie bijgevoegde pdf.  Kop-en-Kont is Jos Cuypers.De stoommachine achter de telescoop staat tegenwoordig in de abtenvleugel op de eerste verdieping in de gang. De elektriciteitsmachine staat nu nog op de betonbibliotheek, dat is een grote bibliotheek boven de rococo bibliotheek. Mocht iemand meer weten van de apparaten die te zien zijn dan zou ik dat graag vernemen.


Dat de tafel niet altijd zo gedekt was maar dat ze voor de foto zo versierd was, kan men lezen op de achterkant geschreven door Joseph Van.


zie tekst over versieren tafel.

Wat gemist werd op het schone Rolduc door de eeuwen heen.

Math Dicker / 23 maart 2020